JOŠ JEDNOM

Dokumentarni film
Trajanje: 62 min

Režija i montaža: Ana Opalić, Noah Dalija Pintarić
Sudjeluju: Ana Opalić, Ivana Kovačić, Mima Simić, Noah Dalija Pintarić, Helena Janečić, Gabrijela Ivanov, Nataša Pršir, Tajana Josimović, Marta Šušak
Snimila: Ana Opalić
Producentica: Dijana Mlađenović
Dramaturginja: Jasna Žmak
Glazba: U pol’ 9 kod Sabe
  
Produkcija: Kinematograf, 2014.

Festivali:
ZagrebDox 2014.- Regionalna konkurencija
Liburnia Film Festival 2014.- konkurencija
Dani hrvatskog filma 2014.- konkurencija
Filmska Vox Feminae 2014.
Međunarodni festival filmova o ljudskim pravima Jedan svijet 2015., Prag
Beogradski festival dokumentarnog i kratkog filma 2015.
Supetar Super Film Festival, 2015.

SINOPSIS:
JOŠ JEDNOM dokumentarni je film koji prati živote pet prijatelja – četiri lezbijke i jedne transeksualne osobe – u periodu od sedam godina, od 2007. do 2013. Ana, Noah, Mima, Helena i Ivana prolazili su kroz više intenzivnih emotivnih odnosa – prekidali su stare i započinjali nove veze, zaljubljivali se, odljubljivali, razočaravali, u druge i u sebe... i o svemu tome razgovarali sa sobom i s kamerom. Pratimo protagoniste/ice koje s marginalne i diskriminirane društvene pozicije pokušavaju razumijeti prirodu međusobnih odnosa kroz vlastite "neuspjele" ljubavne priče.
Film je nastao iz potrebe autorskog tima i sudionica filma da sagledaju intimne procese kroz koje prolaze pokušavajući tako dobiti odgovore na pitanja o razlozima i načinima na koje nas ljubav obuzima.